Fóra de cartel / Fuera de Cartel / Out of sale

Despois das ondas

[GAL] Despois da guerra, do exilio, da morte, do éxito, da soidade, do amor; despois de corenta anos, María Casares regresa á patria da súa infancia nunha xira teatral.

A nena medrou para converterse na gran actriz da escena e do cinema francés, no símbolo da España refuxiada, no recordo dunha Galicia perdida na brétema do pasado. Será precisamente nesa néboa onde a gran Casares deberá perderse para atopar o significado dunha vida chea de éxitos e perdas, onde as pantasmas que resoan na súa memoria axudarana a responder á verdadeira razón desta viaxe: quen é María?

Nesta peza mesturando cine en directo, teatro e música poderemos percorrer os lugares e momentos da vida de María Casares na súa viaxe de retorno tras corenta anos de exilio.

Despois-das-ondas-6

[CAST] Después de la guerra, del exilio, de la muerte, del éxito, de la soledad, del amor; después de cuarenta años, María Casares regresa a la patria de su infancia en una gira teatral.

La niña que creció para convertirse en gran actriz de la escena y el cine francés, en el símbolo de la España refugiada, en el recuerdo de una Galicia perdida en la niebla del pasado. Será precisamente esa niebla donde la gran Casares deberá perderse para encontrar el significado de una vida llena de éxitos y pérdidas, donde los fantasmas que resuenan en su memoria ayudan a responder la verdadera razón de este viaje: ¿quién es María?

En esta pieza, mezclando cine en directo, teatro y música podemos recorrer los lugares y momentos de la vida de María Casares en su viaje de retorno tras cuarenta años de exilio.

[ENG] After the war, exile, death, success, loneliness, love; after forty years, María Casares returns to her childhood homeland on a stage tour.

She grew up in Galicia to become the greatest actress of the French stages and screens, the symbol of refugee Spain, the memory of Galicia lost in the fog of the past. It will be in that same fog where the great Casares will have to lose herself to find the meaning of a life full of successes and losses, where the ghosts that resonate in her memory will help her answer the true reason for this trip: who is Maria?

In this piece, mixing live cinema, theater and music, we will be able to explore the places and moments of María Casares’ life on her return journey after forty years of exile.

EN ESCENA | ON STAGE  Belén Constenla, Nerea Brey, Sonsoles Cordón, Roi Fernández, Beatriz de Vega e Ernesto Is.

ESPACIO ESCENICO | SET SPACE  Xavier Castiñeira e Beatriz de Vega

TALLER E CONSTRUCCIÓN | STAGE  BUILDING AND WORKSHOP José Faro “Coti”

VESTIARIO | COSTUME DESIGN Carlos Pinilla

ILUMINACIÓN | LIGHTING DESIGN  Javier Quintana

CINEMA EN DIRECTO | LIVE CINEMA  Roi Fernández (Sr. Pausa Cinescapismo)

DRAMATURXIA | DRAMATURGY  Ernesto Is

GUIÓN ADAPTADO | ADAPTED SCREENPLAY Xavier Castiñeira e Ernesto Is

DESEÑO GRÁFICO | GRAPHIC DESIGN Esmera Marketing Dixital e Alltogether Desing

PRODUCCIÓN | PRODUCER Esther F. Carrodeguas

AXUDANTE DE DIRECCIÓN | ASSISTANT DIRECTOR Ernesto Is

DIRECCIÓN | DIRECTOR  Xavier Castiñeira

[GAL] Unha produción da Deputación da Coruña e b. Despois das ondas é un texto de Ernesto Is, gañador do Premio Rafael Dieste da Deputación da Coruña.

[ENG] A production by Deputación da Coruña and ButacaZero. With Throug The Waves, Ernesto Is was awarded with the 18th Rafael Dieste Award for Theatrical Texts. This text is an exclusive work for ButacaZero.

PREMIOS E NOMINACIÓNS | AWARDS AND NOMINATIONS

María Casares 2020 | Nonimado a Mellor Vestiario | Carlos Pinilla
María Casares 2020 | Nominado a Mellor Maquillaxe | Carlos Pinilla
María Casares 2020 | Nominado a Mellor Texto Orixinal | Ernesto Is
XVIII Premio Rafael Dieste de Textos Teatrales de la Diputación de Coruña