En xira | En gira | On tour

Na butaca

[GAL] Unha Butaca. Unha Actriz. Un piano Un concerto de emocións que nos recorda que mesmo o esquecemento nos pode facer máis felices. Unha viaxe inesquecible dentro do pensamento dunha muller esquecida. Da ledicia á tristura. Do riso ao pranto. Do cotiá ao trascendente. Das luces ás sombras. Dende o amor.

na-butaca-5

[CAST] Una Butaca. Una Actriz. Un piano. Un concierto de emociones que nos recuerda que incluso el olvido nos puede hacer más felices. Un viaje inolvidable dentro del pensamiento de una mujer olvidada. De la felicidad a la tristeza. De la risa al llanto. De lo cotidiano a lo trascendente. De las luces a las sombras. Desde el amor.

[ENG] An armchair. An actress. A piano. A concert of emotions that reminds us that even forgetting can make us happier. An unforgettable journey within the thought of a forgotten woman. Ranging from happiness to sadness. From laughter to tears. From everyday to transcendent. From lights to shadows. From love.

EN ESCENA | ON STAGE Pepa Barreiro e Peter Jensen Velpiste (ao piano)

ILUMINACIÓN | LIGHTING DESIGN  Laura Iturralde

TEXTO E DIRECCIÓN | DRAMATURGY & DIRECTOR Esther F. Carrodeguas