En xira | En gira | On tour

Rapadas

[GAL] Rapadas nace da necesidade de compartir co público a documentación recadada por Esther F. Carrodeguas sobre as mulleres rapadas na (pos)guerra civil, no seu intento por escribir unha obra de teatro. A partir destes feitos do noso pasado, a autora investiga arredor do concepto de “rapada” a nivel histórico: de Xoana de Arcos ás Femmes tondues (colaboracionistas); de Britney Spears a Jada Pinkett; de blogueiras descoñecidas a modelos internacionais. Neste camiño, Carrodeguas chega ata as mulleres que no 2022 se rapan a si mesmas en Ucraína tentando non resultar atractivas a posibles violadores durante a invasión.

Rapadas-18-min

[CAST] Rapadas nace de la necesidad de compartir con el público la documentación recolectada por Esther F. Carrodeguas sobre las mulleres rapadas en la (pos)guerra civil en su intento por escribir unha obra de teatro. A partir de estos hechos de nuestro pasado, la autora investiga al rededor del concepto de “rapada” a nivel histórico: de Juana de Arco a las Femmes tondues (colaboracionistas); de Britney Spears a Jada Pinkett; de blogueras desconocidas a modelos internacionales. En este camino, Carrodeguas llega hasta las mujeres que en 2022 se rapan a sí mismas en Ucrania intentando no resultar atractivas a posibles violadores durante la invasión.

[ENG] Rapadas (Shaved) was born from the need to share with the public the documents collected by Esther F. Carrodeguas about women shaved in the (post) civil war. At the moment, Carrodeguas is trying to write a play based on these facts from our past. The author investigates the concept of “shaving” at an historical level: from Joan of Arc to Femmes tondues (collaborators); from Britney Spears to Jada Pinkett; from unknown bloggers to international models. The research takes the autor all the way to recent events such as women shaving themselves in Ukraine, trying not to be attractive to potential rapists during the invasion.

TEXTO | Esther F. Carrodeguas

DIRECCIÓN | Xavier Castiñeira

EN ESCENA | Esther F. Carrodeguas – Juanma Lodo – Sabela Domínguez

SONOPLASTIA E VIDEOINSTALACIÓN | Juanma Lodo