Fóra de cartel | Fuera de cartel | Out of sale

Papagena

[GAL] Papagena é unha ópera electrónica nacida a partir da figura da personaxe homónima da Frauta Máxica de Wolfgang Amadeus Mozart. Unha produción para analizar e re-escribir esta personaxe dende unha mirada actual e en base a dun dos maiores procesos de avance político-social dos últimos tempos: a loita contra o sexismo.

Unha soprano (Esperanza Mara), un barítono (Jacobo Rubianes Castelo), e un músico en escena (o propio compositor da ópera, Iago Hermo) serán os piares desta peza deseñada para chegar tanto aos grandes teatros como a aqueles espazos e vilas onde a ópera, quizais, nunca chegou.

E por suposto: en galego.

Papagena-3-min

[CAST] Papagena es una ópera electrónica basada en la figura del personaje homónimo de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Una producción para analizar y reescribir a este personaje desde una perspectiva actual y basada en uno de los mayores procesos de progreso político y social de los últimos tiempos: la lucha contra el sexismo.

Una soprano (Esperanza Mara), un barítono (Jacobo Rubianes Castelo) y un músico en escena (el propio compositor de la ópera, Iago Hermo) serán los pilares de esta pieza pensada para llegar tanto a los grandes teatros como a aquellos espacios y pueblos donde la la ópera, tal vez, nunca llegó.

[ENG] Papagena is an electronic opera based on the figure of the eponymous character in Wolfgang Amadeus Mozart’s Magic Flute. A production to analyze and re-write this character from a current perspective and based on one of the greatest processes of political and social progress in recent times: the fight against sexism.

A soprano (Esperanza Mara), a baritone (Jacobo Rubianes Castelo), and a musician on stage (the opera’s own composer, Iago Hermo) will be the pillars of this piece designed to reach both the great theaters and those spaces and villages where the opera, perhaps, never arrived.

SOPRANO | Esperanza Mara (Papagena)

BARÍTONO | Jacobo Rubianes Castelo (Papageno)

MÚSICA, LIBRETO E DIRECCIÓN MUSICAL | Iago Hermo

DIRECCIÓN ARTÍSTICA | Castiñeira & Carrodeguas

DESEÑO E CONFECCIÓN VESTIARIO | Diego Valeiras

ESCENOGRAFÍA E LUZ | Ana Arteaga

ASISTENCIA TÉCNICA | RTA

IMAXE, COMUNICACIÓN E PRENSA | The Office Comunicación

FOTOGRAFÍA E VÍDEO | Miramemira

PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN | Esther F. Carrodeguas

Unha produción ButacaZero subvencionada polo AGADIC e apoiada, en residencia creativa, no Concello de Rianxo.

PREMIOS E NOMINACIÓNS | AWARDS AND NOMINATIONS

María Casares 2022 | Mellor Maquillaxe | Diego Valeiras por Papagena
Premios Martín Códax 2022 | Finalista Mellor Música Clásica e Contemporánea
Premios MAX 2022 | Candidata Mellor Espectaculo Musical ou Lírica
Premios MAX 2022 | Candidata Mellor Labor de Produción